Funktionsmakro

Med ett funktionsmakro kan du spela in en serie bearbetningar av en bild. Du kan sedan med en enda knapptryckning få Photoshop att utföra samma bearbetningar på andra bilder.

 • Välj en bild som du vill bearbeta
 • Välj Fönster/Funktionsmakron
 • Tryck på knappen jag markerat med rött
  och välj Nytt funktionsmakro • Ge ditt nya makro ett namn
 • Välj vilken tangent du vill lägga det på (F2-F12)
 • Tryck på spela in
 • Gör nu alla bearbetningar som du vill göra och som
  sedan ska användas på alla bilder i serien.
 • När du är klar är det klokt attt välja Spara för webb
  och andra enheter. (Se instruktioner här>>>)
 • Stoppa inspelningen genom att trycka på den fyrkantiga stoppknappen.
 • Öppna nu de bilder du vill göra samma korrigeringar på och tryck på den snabbvalstangent du valt (F2- F12.) Då körs de kommandon du spelat in.
  (Du behöver trycka på den valda tangenten för varje bild du vill korrigera.)

Lycka tiil

LO12