Googles Art Project Besök några av världens största museer ochse tavlor och skulpturer på betydligt närmare håll än du kommer i verkligheten.

Svensk sammanställning över konsthistoria och en bra länksamling

Artcyclopedia. Mycket bra portal för konstbilder och konstnärer. Sökbar både på namn och titel på verk.

Mark Hardens Artchive. Ett mycket bra bildarkiv med många konsthistoriska bilder .

Konsthistorisk tidslinje från Metropolitan Museum of Art

Konstbilder ( rätt heltäckande, modernt, gammalt och från andra världsdelar)

Moderna museets "50-bilder"