Start

 Månkören

 

 

 

 

 

Oves musiksida

Även inom musiksvängen har jag svårt att bestämma mig för vad jag ska ägna mig helhjärtat åt vilket innebär att jag fuskar med allehanda. En fast punkt i tillvaron är Månkören ledd av Thomas Hertzman. Innan vår granne Torgny Björk, Herr T, 2022 gick bort fick jag ibland äran att kompa honom med min cello. Han hade en enorm skatt av visor och stor rutin från Sveriges visscener.
Ett annat spelsammanhang var Kalenderpojkarna, en blåskvartett som nu delvis lever vidare i T.o.m Waits orkester. Även folkmusiken liggger mig varmt om hjätat och sedan 2019 spelar jag med i gruppen Kantorns Kapell. Just nu dvs 2022 och 23 är jag engagerad i Teaterladans föreställning "Tack och lov att jag finns" med texter av Kristina Lugn. (Mer om det på sidan teaterladan.com)

(Tuban och cellon på bilden är till skillnad från skeppet ett montage...)

 

 

Ove Lindqvist © 2023 • o@ovelindqvist.se

www.ovelindqvist.se