Fader Artur 90 år

Dagen före, dagen och dagen efter

Ove