Fader Artur 90 år

Dagen före, dagen och dagen efter

28
29
30
31
32
33
34
35
36
Ove