Fader Artur 90 år

Dagen före, dagen och dagen efter

19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ove