Fader Artur 90 år

Dagen före, dagen och dagen efter

10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ove