Fotografisk bild 1 Individuellt val

Kursen skall ge grundläggande förståelse av den fotografiska bildens berättarspråk. Den skall ge praktiska färdigheter i olika typer av fotografiskt arbete och utveckla förmåga till kreativt bildskapande.

Du kommer att få arbeta med olika uppgifter där du har möjlighet att lösa dem på ett personligt sätt. Kunskap i foto kommer att ge dig ett gott stöd i din verksamhet som bildskapare även i andra tekniker.

Skolverket skriver så här om ämnet:
Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala utvecklingen innebär att fotografiet har blivit en vardagsvara för kommunikation men också att arbetsmarknaden för fotografer har breddats. Ämnet fotografisk bild har sin teoretiska bas inom medieområdet samt inom kommunikation, konst, språkvetenskap och kultursociologi. Det behandlar hur bilder skapar betydelser och kommunicerar.